Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 24

  18 de juliol de 2022
  Exercici 2022 · BOP 136 · Edicte 6308

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2022

  17 de juny de 2022
  Exercici 2022 · BOP 116 · Edicte 5432

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021

  1 de juny de 2022
  Exercici 2022 · BOP 105 · Edicte 4665

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Anunci sobre l'oferta d'ocupació per l'any 2022

  31 de maig de 2022
  Exercici 2022 · DOGC 8679

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació de l'Oferta d'ocupació per a l'any 2022

  27 de maig de 2022
  Exercici 2022 · BOP 102 · Edicte 4765

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2022

  17 de maig de 2022
  Exercici 2022 · BOP 94 · Edicte 4001

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Exposició pública de l'acord provisional de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora dels preus públics

  13 de maig de 2022
  Exercici 2022 · BOP 92 · Edicte 3893

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

  11 de maig de 2022
  Exercici 2022 · BOP 90 · Edicte 3791

 9. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la recollida de residus

  22 de març de 2022
  Exercici 2022 · BOP 56 · Edicte 2034

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Exposició pública de l'acord provisional de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

  17 de març de 2022
  Exercici 2022 · BOP 53 · Edicte 1896

Pàgines