Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/2023

  24 d'octubre de 2023
  Exercici 2023 · BOP 205 · Edicte 8743

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Nomenament de vigilant municipal com a funcionari de carrera

  16 d'octubre de 2023
  Exercici 2023 · BOP 199 · Edicte 8475

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/2023

  18 de setembre de 2023
  Exercici 2023 · BOP 180 · Edicte 7798

 4. Ajuntament de Viladrau - Anunci pel qual es fa pública la convocatòria d'una consulta popular no referendària d'iniciativa institucional d'àmbit local per sotmetre a consideració de la ciutadania la ubicació de l'Ajuntament de Viladrau

  14 de setembre de 2023
  Exercici 2023 · DOGC 9000

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació de delegacions de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local

  14 de juliol de 2023
  Exercici 2023 · BOP 137 · Edicte 5811

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Nomenament de tinents d'Alcaldia i delegacions d'Alcaldia a regidors

  13 de juliol de 2023
  Exercici 2023 · BOP 136 · Edicte 5782

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació del règim de dedicació dels càrrecs electes de la corporació

  13 de juliol de 2023
  Exercici 2023 · BOP 136 · Edicte 5741

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Anunci de cobrament relatiu als rebuts de l'IAE 2023
 9. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Anunci sobre aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció en règim de funcionari d'un/a arquitecte/a tècnic/a per a l'Ajuntament de Viladrau

  15 de maig de 2023
  Exercici 2023 · DOGC 8915

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció en règim de funcionari d'un/a arquitecte/a tècnic/a per a l'Ajuntament de Viladrau

  5 de maig de 2023
  Exercici 2023 · BOP 87 · Edicte 3511

Pàgines