Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2023

  22 de febrer de 2023
  Exercici 2023 · BOP 37 · Edicte 1256

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial del Reglament d'ús d'espai municipal de cotreball el Torrent

  26 de gener de 2023
  Exercici 2023 · BOP 18 · Edicte 404

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del Projecte de reforma interior d'un edifici destinat a Dispensari Municipal de Viladrau

  25 de gener de 2023
  Exercici 2023 · BOP 17 · Edicte 339

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023

  23 de gener de 2023
  Exercici 2023 · BOP 15 · Edicte 250

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023

  12 de gener de 2023
  Exercici 2023 · BOP 8 · Edicte 32

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial del projecte de "Millora de diversos camins del municipi de Viladrau"

  2 de gener de 2023
  Exercici 2023 · BOP 1 · Edicte 11881

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació de les bases dels processos selectius d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació a les categories professionals de personal laboral de l'Ajuntament de Viladrau

  29 de desembre de 2022
  Exercici 2022 · BOP 247 · Edicte 11493

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/2022

  22 de desembre de 2022
  Exercici 2022 · BOP 243 · Edicte 11167

 9. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari servei de clavegueram

  20 de desembre de 2022
  Exercici 2022 · BOP 241 · Edicte 11052

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de subministrament d'aigua potable

  20 de desembre de 2022
  Exercici 2022 · BOP 241 · Edicte 11050

Pàgines