Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del projecte d'obres: "Reforma del projecte d'urbanització Sector 1 - Les Guilleries, obres d'adequació, reparació i millora. Fase 1: Carena de les Bruixes"

  17 de novembre de 2023
  Exercici 2023 · BOP 221 · Edicte 9593

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 5/2023

  15 de novembre de 2023
  Exercici 2023 · BOP 219 · Edicte 9513

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Nomenament de funcionari de carrera com a arquitecte tècnic

  13 de novembre de 2023
  Exercici 2023 · BOP 217 · Edicte 9404

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Exposició publica dels acords provisionals de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024

  9 de novembre de 2023
  Exercici 2023 · BOP 215 · Edicte 9490

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Anunci pel qual es fa públic el resultat de la consulta popular no referendària d'iniciativa institucional d'àmbit local per sotmetre a consideració de la ciutadania la ubicació de l'Ajuntament de Viladrau.

  2 de novembre de 2023
  Exercici 2023 · DOGC 9032

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/2023

  24 d'octubre de 2023
  Exercici 2023 · BOP 205 · Edicte 8743

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Nomenament de vigilant municipal com a funcionari de carrera

  16 d'octubre de 2023
  Exercici 2023 · BOP 199 · Edicte 8475

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/2023

  18 de setembre de 2023
  Exercici 2023 · BOP 180 · Edicte 7798

 9. Ajuntament de Viladrau - Anunci pel qual es fa pública la convocatòria d'una consulta popular no referendària d'iniciativa institucional d'àmbit local per sotmetre a consideració de la ciutadania la ubicació de l'Ajuntament de Viladrau

  14 de setembre de 2023
  Exercici 2023 · DOGC 9000

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació de delegacions de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local

  14 de juliol de 2023
  Exercici 2023 · BOP 137 · Edicte 5811

Pàgines