Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 4/2021

  17 de novembre de 2021
  Exercici 2021 · BOP 220 · Edicte 9516

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Exposició pública dels acords provisionals de modificació de les Ordenances Fiscals

  12 de novembre de 2021
  Exercici 2021 · BOP 217 · Edicte 9485

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial del projecte d'obres de reforma de l'Ajuntament (antigues escoles) PUOSC 2020-2024

  2 de novembre de 2021
  Exercici 2021 · BOP 209 · Edicte 8926

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2021

  22 de juliol de 2021
  Exercici 2021 · BOP 159 · Edicte 7231

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del Reglament de cessió de l'espai de l'escola pública Els Castanyers

  22 de juliol de 2021
  Exercici 2021 · BOP 140 · Edicte 6333

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/2021

  19 de juliol de 2021
  Exercici 2021 · BOP 137 · Edicte 6219

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Anunci de cobrament relatiu als rebuts de l'IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques) 2021

  7 de juliol de 2021
  Exercici 2021

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits

  2 de juliol de 2021
  Exercici 2021 · BOP 125 · Edicte 5754

 9. Aprovació inicial del Projecte de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua a la zona de Puigdot-Aiguaneixos

  8 de juny de 2021
  Exercici 2021 · BOP 109 · Edicte 4858

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Nomenament de funcionaris de carrera com a vigilants municipals

  4 de juny de 2021
  Exercici 2021 · BOP 107 · Edicte 4738

Pàgines