Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Informació pública del Projecte bàsic i executiu per a la reforma i adequació dels vestidors femení i masculí de les piscines municipals de Viladrau

  16 d'octubre de 2020
  Exercici 2020 · BOP 200 · Edicte 7298

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Anunci sobre aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció de dos vigilants municipals.

  8 d'octubre de 2020
  Exercici 2020 · DOGC 8243

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Exposició pública del Projecte executiu d'arranjament de la xarxa viària bàsica de camins afectats pel temporal Glòria

  2 d'octubre de 2020
  Exercici 2020 · BOP 191 · Edicte 6889

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció en règim funcionarial de dos vigilants municipals per a l'Ajuntament de Viladrau

  30 de setembre de 2020
  Exercici 2020 · BOP 189 · Edicte 6801

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU Aprovació inicial del Projecte d'urbanització Sector 1 - Les Guilleries, obres reparació i millora. Fase 1 Carena de les Bruixes

  27 de maig de 2020
  Exercici 2020 · Núm. 102 · Edicte 3019

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits número 3/2020

  24 d'agost de 2020
  Exercici 2020 · BOP 163 · Edicte 6041

 7. Anunci sobre aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions als serveis de proximitat i ajuts d'urgència social generada per la COVID-19

  31 de juliol de 2020
  Exercici 2020 · DOGC 8190

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte sobre aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de l'ús de la zona d'autocaravanes del municipi de Viladrau

  27 de juliol de 2020
  Exercici 2020 · DOGC 8186

 9. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci sobre aprovació inicial del Projecte d'urbanització del P.A. 7 de les Normes subsidiàries de planejament de Viladrau i resta del carrer Dr. Ariet

  24 de juliol de 2020
  Exercici 2020 · DOGC 8185

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU Aprovació Inicial de les bases reguladores de subvencions als serveis de proximitat i ajuts d'urgència social generada pel covid-19

  23 de juliol de 2020
  Exercici 2020 · BOP 141 · Edicte 5003

Pàgines