Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020

  3 de juny de 2021
  Exercici 2021 · BOP 106 · Edicte 4626

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Decret del procés de selecció de la plaça d'arquitecte tècnic

  26 de maig de 2021
  Exercici 2021

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del canvi de modalitat del sistema d'actuació urbanística en la UA 7 "Font dels Castanyers"

  26 de maig de 2021
  Exercici 2021 · BOP 100 · Edicte 4294

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial del Reglament de cessió de l'espai de l'escola pública Els Castanyers per lleure educatiu

  25 de maig de 2021
  Exercici 2021 · BOP 99 · Edicte 4269

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut

  21 de maig de 2021
  Exercici 2021 · BOP 97 · Edicte 4144

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 16

  14 de maig de 2021
  Exercici 2021 · BOP 92 · Edicte 3878

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2021

  13 de maig de 2021
  Exercici 2021 · BOP 91 · Edicte 3827

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Resolució de l'alcaldia d'aprovació de la relació provisional d'admesos i exclosos i de convocatòria al procés de selecció d'un arquitecte/a municial en règim de funcionari interí

  3 de maig de 2021
  Exercici 2021

 9. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial del canvi de modalitat del sistema d'actuació urbanistica en la UA 7 de les normes subsidiàries de Planejament de Viladrau

  26 de març de 2021
  Exercici 2021 · BOP 59 · Edicte 2271

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció en règim de funcionari interí d'un/a arquitecte/a tècnic/a

  24 de març de 2021
  Exercici 2021 · BOP 57 · Edicte 2152

Pàgines