Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol

  20 de desembre de 2022
  Exercici 2022 · BOP 241 · Edicte 11045

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial del projecte de "Reforma interior d'un edifici destinat a dispensari municipal de Viladrau"

  23 de novembre de 2022
  Exercici 2022 · BOP 224 · Edicte 10109

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/2022

  16 de novembre de 2022
  Exercici 2022 · BOP 219 · Edicte 9874

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Derogació de l'Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa pel servei de clavegueram i aprovació de la nova ordenança

  20 d'octubre de 2022
  Exercici 2022 · BOP 201 · Edicte 9095

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Derogació de l'Ordenança núm. 22, reguladora de la taxa pel servei de subministrament d'aigua potable i aprovació de la nova ordenança

  20 d'octubre de 2022
  Exercici 2022 · BOP 201 · Edicte 9093

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Exposició pública de l'acord provisional de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol

  19 d'octubre de 2022
  Exercici 2022 · BOP 200 · Edicte 9086

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació Inicial del Pla de Millora Urbana finca Carrer les Planes 8 de Viladrau per la divisió horitzontal de l'edificació en 5 habitatges

  29 de setembre de 2022
  Exercici 2022 · BOP 182 · Edicte 8203

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva modificació de la taxa per la prestació dels serveis d'establiment/obertura d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzaciós i nuclis de població

  20 de setembre de 2022
  Exercici 2022 · BOP 180 · Edicte 8139

 9. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Consulta prèvia de l'Ordenança del clavegueram

  22 d'agost de 2022
  Exercici 2022

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Consulta prèvia de l'Ordenança del servei domiciliari de l'aigua

  22 d'agost de 2022
  Exercici 2022

Pàgines