Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del pressupost general per l'exercici 2022

  3 de març de 2022
  Exercici 2022 · BOP 43 · Edicte 1439

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la recollida de residus

  4 de febrer de 2022
  Exercici 2022 · BOP 24 · Edicte 598

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Anunci sobre aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la recollida de residus

  3 de febrer de 2022
  Exercici 2022 · Núm. 8598

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Consulta pública prèvia sobre la modificació de l'ordenança reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

  20 de gener de 2022

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del projecte "Reforma de l'Ajuntament (antigues escoles)"

  18 de gener de 2022
  Exercici 2022 · BOP 11 · Edicte 85

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci sobre aprovació definitiva del Projecte de reforma de l'Ajuntament, antigues escoles

  17 de gener de 2022
  Exercici 2022 · DOGC Núm. 8585

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2022

  13 de gener de 2022
  Exercici 2022 · BOP 8 · Edicte 55

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022

  31 de desembre de 2021
  Exercici 2021 · BOP 250 · Edicte 11244

 9. AJUNTMAMENT DE VILADRAU - Ordenança reguladora de la recollida dels residus municipals de Viladrau

  5 de gener de 2022
  Exercici 2022

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2021

  23 de desembre de 2021
  Exercici 2021 · BOP 244 · Edicte 10572

Pàgines