Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Exposició publica dels acords provisionals de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 16

  18 de març de 2021
  Exercici 2021 · BOP 53 · Edicte 1979

 2. AJUTAMENT DE VILADRAU - Exposicio publica de padro i anunci de cobrament en periode de pagament voluntari

  11 de març de 2021

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2021, la plantilla de personal i la relació llocs de treball

  11 de març de 2021
  Exercici 2021 · BOP 48 · Edicte 1787

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de la imposició i ordenació de contribucions especials per a l'execució del projecte d'obres "Urbanització Carrer Dr. Ariet

  18 de febrer de 2021
  Exercici 2021 · BOP 33 · Edicte 1130

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de la modificació de les normes subsidiàries de planejament i document ambiental estratègic en relació a l'ús del càmping

  18 de febrer de 2021
  Exercici 2021 · BOP 33 · Edicte 1121

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del Sector 1 - Les Guilleries. Obres d'adequació, reparació i millora. Fase 1: Carena de les Bruixes

  18 de febrer de 2021
  Exercici 2021 · BOP 33 · Edicte 1120

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització del PA 7 de les Normes subsidiàries de planejament de Viladrau i resta del C/ Dr Ariet

  18 de febrer de 2021
  Exercici 2021 · BOP 33 · Edicte 1091

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació dels costos totals per a l'execució de les obres del projecte d'urbanització del Projecte de Reparcel·lació del PA7 de les NNSS del Planejament de Viladrau i resta del C/ Dr. Ariet

  18 de febrer de 2021
  Exercici 2021 · BOP 33 · Edicte 1089

 9. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions d'ajuts d'urgència social per a establiments oberts al públic afectats per les mesures de distanciament social decretades pel Govern de la Generalitat pel Covid-19

  5 de febrer de 2021
  Exercici 2021 · BOP 24 · Edicte 635

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2021

  2 de febrer de 2021
  Exercici 2021 · BOP 21 · Edicte 528

Pàgines