Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU Aprovació inicial diversos reglaments i una ordenança

  27 de gener de 2020
  Exercici 2020 · Núm. 365

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU Aprovació inicial Pressupost General exercici 2020

  27 de gener de 2020
  Exercici 2020 · Núm. 364

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte sobre aprovació inicial de diversos reglaments i una ordenança

  24 de gener de 2020
  Exercici 2020 · Núm. 8049

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'informació pública activitat explotació ramadera

  10 de gener de 2020
  Exercici 2020 · Núm. 10537

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2020

  31 de desembre de 2019
  Exercici 2019 · BOP 248 · Edicte 10427

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'exposició publica dels acords provisionals de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020

  8 de novembre de 2019
  Exercici 2019 · BOP 214 · Edicte 8736

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte de nomenament de tinent d'alcalde i delegacions

  6 de novembre de 2019
  Exercici 2019 · BOP 212 · Edicte 8522

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'establiment del règim de dedicacions i retribucions dels regidors de la corporació

  6 de novembre de 2019
  Exercici 2019 · BOP 212 · Edicte 8520

 9. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació definitiva del Pla director del clavegueram

  4 d'octubre de 2019
  Exercici 2019 · BOP 191 · Edicte 7649

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació del Pla econòmic financer per al període 2019-2020

  4 d'octubre de 2019
  Exercici 2019 · BOP 191 · Edicte 7666

Pàgines