Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2015

  2 de juny de 2016
  Exercici 2016 · BOP 105 · Edicte 4454

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació del Pla econòmic financer per al període 2016-2017

  26 de maig de 2016
  Exercici 2016 · BOP 100 · Edicte 4236

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació inicial del Reglament del Consell del Poble

  26 de maig de 2016
  Exercici 2016 · BOP 100 · Edicte 4230

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable

  28 d'abril de 2016
  Exercici 2016 · BOP 81 · Edicte 3309

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci sobre l'aprovació definitiva d'un projecte d'urbanització

  15 d'abril de 2016
  Exercici 2016 · BOP 72 · Edicte 2867

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte de convocatòria de nova licitació per a l'adjudicació d'un contracte de serveis

  23 de març de 2016
  Exercici 2016 · BOP 57 · Edicte 2187

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'imposició i ordenació de contribucions especials per a l'execució d'un projecte d'obres

  23 de març de 2016
  Exercici 2016 · BOP 57 · Edicte 2197

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d’informació pública d’un projecte d’actuació especifica en sòl no urbanitzable

  15 de març de 2016
  Exercici 2016 · BOP 50 · Edicte 1883

 9. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres

  10 de març de 2016
  Exercici 2016 · BOP 48 · Edicte 1791

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2016

  2 de març de 2016
  Exercici 2016 · BOP 42 · Edicte 1542

Pàgines