Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d’aprovació provisional d’un expedient de modificació de crèdit

  21 de juliol de 2017
  Exercici 2017 · BOP 140 · Edicte 6255

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d’aprovació provisional de l’Ordenança general de preus públics

  20 de juliol de 2017
  Exercici 2017 · BOP 139 · Edicte 6192

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'informació pública d'un avantprojecte

  22 de juny de 2017
  Exercici 2017 · BOP 119 · Edicte 5379

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'aprovació de l'Avanç de Planejament del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) de Viladrau que inclou el Document Inicial Estratègic del mateix, i l'acord de suspensió de llicències en alguns àmbits del Municipi.

  20 de març de 2017
  Exercici 2017 · BOP 55 · Edicte 2061

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d’aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Sub - sidiàries de planejament per a la qualificació del sòl de l’actual sistema d’abastament d’aigua potable al terme municipal

  15 de març de 2017
  Exercici 2017 · BOP 52 · Edicte 1910

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut

  2 de març de 2017
  Exercici 2017 · BOP 43 · Edicte 1541

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017

  2 de març de 2017
  Exercici 2017 · BOP 43 · Edicte 1540

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci referent al règim de dedicacions i retribucions dels càrrecs electes

  31 de febrer de 2017
  Exercici 2017 · BOP 21 · Edicte 565

 9. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2017

  31 de febrer de 2017
  Exercici 2017 · BOP 21 · Edicte 537

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2017

  5 de gener del 2017
  Exercici 2017 · BOP 4 · Edicte 11

Pàgines