Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d’aprovació definitiva del text refós d’un estudi de detall

  28 de novembre de 2017
  Exercici 2017 · BOP 227 · Edicte 9837

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'aprovació definitiva dels expedients 2/2017 i 3/2017 de modificació de crèdits

  21 de setembre de 2017
  Exercici 2017 · BOP 181 · Edicte 7794

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'aprovació d'un expedient de contractació d'obres

  15 de setembre de 2017
  Exercici 2017 · BOP 177 · Edicte 7675

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança general de preus públics i els seus annexes

  14 de setembre de 2017
  Exercici 2017 · BOP 176 · Edicte 7645

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'adjudicació i formalització d'un contracte

  8 d'agost de 2017
  Exercici 2017 · BOP 151 · Edicte 6820

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'informació pública de l'expedient de replanteig d'unes finques

  3 d'agost de 2017
  Exercici 2017 · BOP 148 · Edicte 6604

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació inicial d'un projecte

  3 d'agost de 2017
  Exercici 2017 · BOP 148 · Edicte 6603

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'aprovació definitiva de la modificació d'un estudi de detall

  2 d'agost de 2017
  Exercici 2017 · BOP 147 · Edicte 6579

 9. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d’aprovació inicial d’un projecte

  21 de juliol de 2017
  Exercici 2017 · BOP 140 · Edicte 6258

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d’aprovació provisional d’un expedient de modificació de crèdit

  21 de juliol de 2017
  Exercici 2017 · BOP 140 · Edicte 6256

Pàgines