Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d’adjudicació d’un contracte

  20 de febrer de 2018
  Exercici 2018 · BOP 36 · Edicte 1375

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d’aprovació inicial d’un pla especial urbanístic

  6 de febrer de 2018
  Exercici 2018 · BOP 26 · Edicte 797

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2018

  1 de febrer de 2018
  Exercici 2018 · BOP 23 · Edicte 692

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'adjudicació i formalització d'un contracte d'obres

  20 de desembre de 2017
  Exercici 2017 · BOP 241 · Edicte 10497

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci de licitació

  28 de novembre de 2017
  Exercici 2017 · BOP 236 · Edicte 10288

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d’aprovació definitiva del text refós d’un estudi de detall

  28 de novembre de 2017
  Exercici 2017 · BOP 227 · Edicte 9837

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'aprovació definitiva dels expedients 2/2017 i 3/2017 de modificació de crèdits

  21 de setembre de 2017
  Exercici 2017 · BOP 181 · Edicte 7794

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'aprovació d'un expedient de contractació d'obres

  15 de setembre de 2017
  Exercici 2017 · BOP 177 · Edicte 7675

 9. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança general de preus públics i els seus annexes

  14 de setembre de 2017
  Exercici 2017 · BOP 176 · Edicte 7645

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'adjudicació i formalització d'un contracte

  8 d'agost de 2017
  Exercici 2017 · BOP 151 · Edicte 6820

Pàgines