Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d’aprovació del calendari fiscal de l’exercici 2018

  23 de gener de 2018
  Exercici 2018 · BOP 16 · Edicte 432

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte sobre aprovació inicial d'obertura i manteniment de la franja de protecció de les urbanitzacions i nuclis de població

  16 de març de 2018
  Exercici 2018 · DOGC 18067087 · Núm. 7580

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2018

  5 de març de 2018
  Exercici 2018 · BOP 45 · Edicte 1815

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d’aprovació de la relació de subjectes i quotes urbanístiques de la segona fase de les obres a la Urbanització les Guilleries – Sector I

  2 de març de 2018
  Exercici 2018 · BOP 44 · Edicte 1775

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d’aprovació inicial d’un projecte d’obres

  22 de febrer de 2018
  Exercici 2018 · BOP 38 · Edicte 1442

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d’adjudicació d’un contracte

  20 de febrer de 2018
  Exercici 2018 · BOP 36 · Edicte 1375

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d’aprovació inicial d’un pla especial urbanístic

  6 de febrer de 2018
  Exercici 2018 · BOP 26 · Edicte 797

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2018

  1 de febrer de 2018
  Exercici 2018 · BOP 23 · Edicte 692

 9. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'adjudicació i formalització d'un contracte d'obres

  20 de desembre de 2017
  Exercici 2017 · BOP 241 · Edicte 10497

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci de licitació

  28 de novembre de 2017
  Exercici 2017 · BOP 236 · Edicte 10288

Pàgines