Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació inicial de l'Ordenança de circulació

  17 de maig de 2018
  Exercici 2018 · BOP 95 · Edicte 4207

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació inicial d'un pla especial urbanístic

  17 d'abril de 2018
  Exercici 2018 · BOP 74 · Edicte 3126

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obra municipal

  10 d'abril de 2018
  Exercici 2018 · BOP 69 · Edicte 2937

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2018

  9 d'abril de 2018
  Exercici 2018 · BOP 68 · Edicte 2914

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació inicial de l'establiment d'un servei municipal

  21 de març de 2018
  Exercici 2018 · BOP 57 · Edicte 2361

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d’aprovació del calendari fiscal de l’exercici 2018

  23 de gener de 2018
  Exercici 2018 · BOP 16 · Edicte 432

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte sobre aprovació inicial d'obertura i manteniment de la franja de protecció de les urbanitzacions i nuclis de població

  16 de març de 2018
  Exercici 2018 · DOGC 18067087 · Núm. 7580

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2018

  5 de març de 2018
  Exercici 2018 · BOP 45 · Edicte 1815

 9. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d’aprovació de la relació de subjectes i quotes urbanístiques de la segona fase de les obres a la Urbanització les Guilleries – Sector I

  2 de març de 2018
  Exercici 2018 · BOP 44 · Edicte 1775

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d’aprovació inicial d’un projecte d’obres

  22 de febrer de 2018
  Exercici 2018 · BOP 38 · Edicte 1442

Pàgines