Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte

  31 de gener de 2019
  Exercici 2019 · BOP 22 · Edicte 508

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019

  23 de gener de 2019
  Exercici 2019 · BOP 16 · Edicte 291

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient 3/2018 de modificació de crèdit

  12 de desembre de 2018
  Exercici 2018 · BOP 237 · Edicte 10482

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació inicial d'un projecte

  29 de novembre de 2018
  Exercici 2018 · BOP 229 · Edicte 10195

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable

  28 de novembre de 2018
  Exercici 2018 · BOP 228 · Edicte 10003

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació inicial del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)

  9 de novembre de 2018
  Exercici 2018 · BOP 215 · Edicte 9455

  Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'exposició pública de l'expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari 3/2018

  9 de novembre de 2018
  Exercici 2018 · BOP 215 · Edicte 9454

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'exposició publica dels acords provisionals de modificació de les ordenances fiscals

  7 de novembre de 2018
  Exercici 2018 · BOP 213 · Edicte 9445

 9. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les Normes Subsdiàries de planejament

  9 d'octubre de 2018
  Exercici 2018 · BOP 195 · Edicte 8569

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d’aprovació definitiva de la creació d’un servei públic municipal i del seu reglament

  5 d'octubre de 2018
  Exercici 2018 · BOP 195 · Edicte 8455

Pàgines