Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci de la selecció d'una plaça temporal de Vigilant Municipal 2019

  15 de maig de 2019

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'informació pública del Pla director del clavegueram del municipi

  15 de maig de 2019
  Exercici 2019 · BOP 93 · Edicte 3638

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU Notificació de la convocatòria de la Sessió Pública

  24 d'abril de 2019

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d’informació pública d’un projecte d’obra municipal

  19 de març de 2019
  Exercici 2019 · BOP 55 · Edicte 1920

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2019

  27 de febrer de 2019
  Exercici 2019 · BOP 41 · Edicte 1348

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte

  31 de gener de 2019
  Exercici 2019 · BOP 22 · Edicte 508

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019

  23 de gener de 2019
  Exercici 2019 · BOP 16 · Edicte 291

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient 3/2018 de modificació de crèdit

  12 de desembre de 2018
  Exercici 2018 · BOP 237 · Edicte 10482

 9. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació inicial d'un projecte

  29 de novembre de 2018
  Exercici 2018 · BOP 229 · Edicte 10195

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable

  28 de novembre de 2018
  Exercici 2018 · BOP 228 · Edicte 10003

Pàgines