Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci remuneracions i dedicació dels càrrecs electes

  12 de juliol de 2019

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci tinents i delegacions

  12 de juliol de 2019

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d’informació pública d’un projecte d’obra municipal ordinària

  12 de juliol de 2019
  Exercici 2019 · BOP 134 · Edicte 5391

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU Llista d’admesos i exclosos per la plaça temporal de Vigilant Municipal

  29 de maig de 2019

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci de la selecció d'una plaça temporal de Vigilant Municipal 2019

  15 de maig de 2019

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'informació pública del Pla director del clavegueram del municipi

  15 de maig de 2019
  Exercici 2019 · BOP 93 · Edicte 3638

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU Notificació de la convocatòria de la Sessió Pública

  24 d'abril de 2019

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d’informació pública d’un projecte d’obra municipal

  19 de març de 2019
  Exercici 2019 · BOP 55 · Edicte 1920

 9. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2019

  27 de febrer de 2019
  Exercici 2019 · BOP 41 · Edicte 1348

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte

  31 de gener de 2019
  Exercici 2019 · BOP 22 · Edicte 508

Pàgines