Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2020

  31 de desembre de 2019
  Exercici 2019 · BOP 248 · Edicte 10427

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'exposició publica dels acords provisionals de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020

  8 de novembre de 2019
  Exercici 2019 · BOP 214 · Edicte 8736

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte de nomenament de tinent d'alcalde i delegacions

  6 de novembre de 2019
  Exercici 2019 · BOP 212 · Edicte 8522

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'establiment del règim de dedicacions i retribucions dels regidors de la corporació

  6 de novembre de 2019
  Exercici 2019 · BOP 212 · Edicte 8520

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació definitiva del Pla director del clavegueram

  4 d'octubre de 2019
  Exercici 2019 · BOP 191 · Edicte 7649

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació del Pla econòmic financer per al període 2019-2020

  4 d'octubre de 2019
  Exercici 2019 · BOP 191 · Edicte 7666

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci referent a la modificació del règim de dedicació de l'alcaldessa

  12 de setembre de 2019
  Exercici 2019 · BOP 175 · Edicte 7074

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'aprovació definitiva del projecte d'execució d'una xarxa de fibra òptica punt a punt al municipi de Viladrau

  13 d'agost de 2019
  Exercici 2019 · BOP 155 · Edicte 6529

 9. Anunci d'aprovació definitiva del projecte d'obres de reparació dels danys produïts pels aiguats dels dies 14 i 15 d'octubre de 2018

  13 d'agost de 2019
  Exercici 2019 · BOP 155 · Edicte 6528

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte de nomenament de tinenta d'Alcaldia i de delegació de funcions

  18 de juliol de 2019
  Exercici 2019 · BOP 138 · Edicte 5620

Pàgines