Eleccions Generals dels 23 de juliol de 2023

  • Viladrau Eleccions Generals dels 23 de juliol de 2023
  • Viladrau Eleccions Generals dels 23 de juliol de 2023
  • Viladrau Eleccions Generals dels 23 de juliol de 2023

PER LES ELECCIONS MUNICIPALS D'AQUEST PROPER DIUMENGE 23 DE JULIOL TOTS ELS ELECTORS I ELECTORES PODRAN EXERCIR EL SEU DRET A VOT A LA MATEIXA UBICACIÓ QUE LES PASSADES ELECCIONS MUNICIPALS DEL PASSAT 28 DE MAIG. LA NOVETAT PER AQUESTES ELECCIONS ES QUE VILADRAU HA OBTINGUT UNA SEGONA MESA ELECTORAL.

Aquesta nova jornada electoral, en aquest cas les Eleccions Generals, les meses electorals estaran ubicades al Centre de Serveis per a Gent Gran (Carrer Balcells i Morató, 1). I diem meses, perquè per primera vegada Viladrau tindrà dues meses electorals. Les persones votaran a la mesa que li correspongui segons la primera lletra del cognom:

  • Mesa A: De la "A" a la "L"
  • Mesa B: De la "M" a la "Z"

Com sempre, el local electoral obrirà les portes a les 9.00 hores i la votació acaba  a les 20.00 hores, quan la presidència de la mesa anuncia el final de la votació.

Recordem que per poder exercir el dret a vot cal estar inscrit al cens electoral i identificar-se amb algun dels següents documents:

  • Document Nacional d’Identitat (DNI).
  • Passaport
  • Permís conduir, on consti la fotografia del titular. Vàlid també mitjançant l’aplicació miDGT.
  • Targeta de residència, en el cas de ciutadans de la Unió Europea, si en disposen.

Els documents poden estar caducats, però han de ser originals, en cap cas fotocòpies.