Acta per la contractació laboral temporal de 3 joves dins el marc "Projecte formatiu: START, al món laboral"

  • Acta per la contractació laboral temporal de 3 joves dins el marc "Projecte formatiu: START, al món laboral"

EL DILLUNS DIA 10 DE JULIOL DE 2023 ES REUNEIXEN EL TRIBUNAL DESIGNAT PER VALORAR LES PROVES DE SELECCIÓ PER A COBRIR TRES PLACES TEMPORALS EN EL MARC DEL PROGRAMA “ESTIU JOVE 2023” PEL PERÍODE DEL 12 DE JULIOL AL 7 DE SETEMBRE DE 2023, SEGONS CONVOCATÒRIA APROVADA PER L’ALCALDIA.

A les 9:00 hores es constitueix el tribunal i es procedeix a fer les entrevistes dels aspirants:

REGISTRE NOM DNI
E2023001675 EGS ....909P
E2023001680 PKB ....591F
E2023001681 GSS ....194N
E2023001696 JCA ....391S

La totalitat dels sol·licitants admesos s'han presentat a l'entrevista, i l'acta final la podeu consultar al document adjunt.