Pressupostos Participatius 2019

 • Viladrau Pressupostos Participatius 2019
 • Viladrau Pressupostos Participatius 2019

Enguany arribem a la 4ª edició dels Pressupostos Participatius del Consell del Poble.

QUÈ SÓN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE VILADRAU?

Des de l’Ajuntament volem decidir amb tu una part de les inversions del pressupost municipal.

És per això que iniciem el quart any de participació on la ciutadania del poble podreu determinar el destí de 15.000 € del pressupost de l’any 2019.

US CONVIDEM A FER PROPOSTES I A VOTAR-LES.

Podeu presentar propostes individualment, en grup (amics, família) o com a entitat (màxim dues propostes).

COM HI POTS PARTICIPAR?

Pots participar-hi en 3 moments: 

 • Presentant les teves propostes del 13 d'abril a l'1 de maig.
 • Presentant i prioritzant col·lectivament les propostes en una jornada participativa que es realitzarà posteriorment analitzant la viabilitat de les propostes rebudes.
 • Votant les propostes que hagin estat prioritzades en el termini que es proposi.

QUIN TIPUS DE PROPOSTES ES PODEN FER?

Pots fer qualsevol proposta en matèria d’inversió que consideris necessària pel poble.

Les inversions són tot allò que es pot construir i adquirir i que és perdurable en el temps. Per exemple; renovació d’equipaments municipals, adquisició de mobiliari i béns materials, millora d’espais públics (vials, senyalització, enllumenat, zones verdes...).

Les propostes hauran de complir les següents condicions:

 • Ser inversions d’interès públic i generar impacte en el conjunt del municipi.
 • Donar resposta a una necessitat concreta. 
 • Ser de competència municipal.
 • Ser tècnica i econòmicament viables, així com respectar el marc jurídic legal i no contradir els diferents plans municipals aprovats.
 • No poden ser subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius.
 • Cap proposta podrà superar els 15.000 €.

DE QUINA MANERA ENS POTS FER ARRIBAR LES TEVES PROPOSTES?

 • Omplint en línia el "Formulari de Propostes"
 • Dipositant la butlleta, del tríptic, a la bustia de la porta d'entrada a l'Ajuntament.
 • Dipositant la butlleta, del tríptic, a les bústies situades als dos forns de pa del poble.

*A cada butlleta només hi pot haver una proposta. Si voleu fer dues propostes utilitzeu dues butlletes.

Butlleta fins l'1 de maig de 2019.