Convocatòria de la sessió extraordinària-urgent del ple de l’ajuntament. El 15 d'abril de 2019.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió extraordinària-urgent del Ple municipal, que es durà a terme el dia 15/04/2019, a les 19.00 hores:

DIA: 15 d'abril de 2019
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Extraordinària-Urgent

ORDRE DEL DIA

  • Aprovació de la urgència del ple (art. 79 del ROFRJ)
  • Proposta d'acord aprovació contractació obres reparació d'anys aiguats
  • Precs i preguntes