Franja de Foc - Urbanització de les Guilleries

  • Viladrau Franja Foc Urbanització Guilleries

L’objectiu general d’aquest projecte és la definició dels treballs que cal executar a la franja perimetral de baixa combustibilitat definida segons el plànol de delimitació per a la prevenció d'incendis forestals a la Urbanització Les Guilleries, concretament, en el nucli urbà de Viladrau, les seves urbanitzacions i edificacions situats en sol urbà i que estiguin a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals, per tal millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures.

També, la definició dels treballs que cal executar per a reduir els riscos provocats per un incendi forestal de les parcel·les interiors i les zones verdes.

Objectius particulars:

  • Reduir el risc de propagació de l’incendi forestal a l’interior de zones edificades.
  • Reduir el risc de propagació d’un incendi forestal urbà cap a l’exterior.
  • Facilitar l’accés dels equips d’extinció a tot el perímetre de la zona edificada.
  • Facilitar l’accés de la maquinària per a l’execució del tractament de vegetació en la franja perimetral i el seu posterior manteniment.
  • Disminuir la densitat de l’arbrat i estassar el sotabosc de les parcel·les no edificades i zones verdes, per a reduir el risc de propagació de l’incendi a l’interior de la zona edificada.
  • Facilitar l’accés dels equips d’extinció a les parcel·les no edificades i a les zones verdes.
  • Facilitar l’accés de la maquinària per al tractament inicial de la vegetació i el seu posterior manteniment.

L'empresa adjudicada ha estat la Companyia Forestal del Montseny, SCP amb un pressupost de 10.164,00€ (IVA inclòs).

L'obertura i el manteniment de la franja de protecció d'incendis a la Urbanització de les Guilleries s'iniciaran el dijous 25 d'abril de 2019.

Amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.