Pressupostos Participatius 2018

 • Viladrau Pressupostos Participatius 2018

Enguany arribem a la 3ª edició dels Pressupostos Participatius del Consell del Poble.

QUÈ SÓN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE VILADRAU?

Des de l’Ajuntament volem decidir amb tu una part de les inversions del pressupost municipal.

És per això que iniciem el tercer any de participació on la ciutadania del poble podreu determinar el destí de 15.000 € del pressupost de l’any 2018.

US CONVIDEM A FER PROPOSTES I A VOTAR-LES.

Podeu presentar propostes individualment, en grup (amics, família) o com a entitat (màxim dues propostes).

COM HI POTS PARTICIPAR?

Pots participar-hi en 3 moments: 

 • Presentant les teves propostes del 26 de març al 6 d’abril.
 • Presentant i prioritzant col·lectivament les propostes en una jornada participativa que es realitzarà el 12 de maig analitzant la viabilitat de les propostes rebudes.
 • Votant les propostes que hagin estat prioritzades.

QUIN TIPUS DE PROPOSTES ES PODEN FER?

Pots fer qualsevol proposta en matèria d’inversió que consideris necessària pel poble.

Les inversions són tot allò que es pot construir i adquirir i que és perdurable en el temps. Per exemple; renovació d’equipaments municipals, adquisició de mobiliari i béns materials, millora d’espais públics (vials, senyalització, enllumenat, zones verdes...).

Les propostes hauran de complir les següents condicions:

Ser inversions d’interès públic i generar impacte en el conjunt del municipi.

 • Donar resposta a una necessitat concreta. 
 • Ser de competència municipal.
 • Ser tècnica i econòmicament viables, així com respectar el marc jurídic legal i no contradir els diferents plans municipals aprovats.
 • No poden ser subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius.
 • Cap proposta podà superar els 15.000 €.

DE QUINA MANERA ENS POTS FER ARRIBAR LES TEVES PROPOSTES?

 • Omplint el "Formulari de Propostes" que adjuntem (trobareu al final de la notícia) i enviar-la al correu electrònic conselldelpoble@viladrau.cat
 • Dipositan la butlleta a la bustia de la porta d'entrada a l'Ajuntament
 • Dipositan la butlleta a les bústies situades als dos forns del poble

*A cada butlleta només hi pot haver una proposta. Sivoleu fer dues propostes utilitzeu dues butlletes.