Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament. El 7 de març de 2022

 • Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Viladrau que és durà a terme:

DIA: Dilluns 7 de març de 2022
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala Alicia de Larrocha (Espai Montseny) "IMPORTANT"
SESSIÓ: Ordinària

ORDRE DEL DIA

 • APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
 • DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
 • DONAR COMPTE PERÍODE MIG PAGAMENT I EXECUCIÓ QUART TRIMESTRE
 • APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST
 • DONAR COMPTE INFORME ANUAL FUNCIÓ INTERVENTORA
 • APROVACIÓ OPERACIÓ PRÉSTEC INVERSIONS
 • ADJUDICACIÓ OBRES PROJECTE REFORMA AJUNTAMENT (Antigues Escoles)
 • APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA IMPOST IVTNU (Plusvàlua)
 • MOCIÓ SERVEI DE SALUT TRANS
 • MOCIÓ DE SUPORT EN DEFENSA DEL SECTOR AGRARI
 • PRECS I PREGUNTES