Beques Fundació Jaume Bofill i Ferro

Es convoca pel curs 2013-2014 cinc beques d'estudis de 1.800€ cada una per a nois i noies que visquin a Viladrau i vulguin estudiar una carrera universitària.

Els interessats poden presentar la sol·licitud abans del 20 de novembre de 2013.

Cal tenir present que no es poden demanar aqeustes beques per estudiar una segona carrera universitària -en cas de sol·licitatns ja diplomats o llicenciats-, ni tampoc si ja n'han gaudit tres vegades en convocatòries anteriors.