Projecte d'Urbanització de l'Ámbit PA23 "Mas Molins"

El Projecte d'Urbanització de l'àmbit PA23 "Mas Molins" en els municipi de Viladaru (inclou esmenes d'aprovació inicial) i te per objecte definir i valorar de manera íntegre les obres d'urbanització d'aquest àmbit de sòl urbà no consolidat, amb la fialitat de poder obtenir l'aprovació definitiva, pas previ per a poder executar les obres d'urbanització.

Cal no perdre de vista que aquest projecte porta implícita una motivació molt clara: la industria LIQUATS VEGETALS, SA, propietària majoritària d'aquest àmbit PA23 "Mas Molins" i de l'àmbit del costat PA24 "Mas Sagalàs" (ja consolidat) te la necessitat d'incrementar la seva capacitat productiva, i es planteja la construcció d'una nova nau industrial d'importans dimensions:

  • La nova nau obrador: a situra dins l'àmbit urbanitzat PA24 "Mas Sagalàs"
  • Lanova nau magatzem de producte acabat: a siturar dins l'àmbit PA23 "Mas Molins"