FEDER: Redescobrim Viladrau, Terra de Bruixes i Bandolers

Viladrau va entrar dins la subvenció del FEDER dins el projecte Viure al Poble (2007-2013)

El Fons de Desenvolupament Regional Europeu (FEDER) és un instrument financer de la Comissió Europea la finalitat del qual és l'ajut per al desenvolupament econòmic de les regions deprimides de la Unió Europea.

Aquests fons són subvencions a fons perdut, essent gestionats directament per les administracions públiques (central, autonòmica i local) tenint cada una d'elles una quota de fons assignada a priori per realitzar projectes a la zona. L'objectiu del FEDER seria desenvolupar els principis econòmics on es basa la zona monetària òptima perquè totes les regions de la Unió Europea convergeixin al mateix nivell de desenvolupament, i permeti enfortir la moneda i la posició econòmica d'Europa.

El FEDER suposa una de les partides més grans dins del pressupost de la UE, afectant àrees de desenvolupament com els transports, les tecnologia de la comunicació, l'energia, el medi ambient, la recerca i la innovació, les infraestructures socials, la formació, la rehabilitació urbana i la reconversió industrial, el desenvolupament rural, la pesca, i fins i tot el turisme i la cultura.