Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'informació pública d'un projecte

  Exercici: 2013 Bop: 69-10 Edicte: 3970 AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'informació pública d'un projecte

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'adjudicació d'una subhasta pública

  Exercici: 2013 Bop: 60-0 Edicte: 3342 AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'adjudicació d'una subhasta pública

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació inicial de l'expedient 1/2013 de modificació de crèdit

  Exercici: 2013 Bop: 60-0 Edicte: 3340 AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació inicial de l'expedient 1/2013 de modificació de crèdit

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2013

  Exercici: 2013 Bop: 33-0 Edicte: 1584 AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2013

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'informació pública d'un plec de clàusules administratives particulars rectificat

  Exercici: 2013 Bop: 28-0 Edicte: 1249 AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'informació pública d'un plec de clàusules administratives particulars rectificat

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació del procediment de contractació d'una obra i del seu plec de clàusules

  Exercici: 2013 Bop: 21-0 Edicte: 818 AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació del procediment de contractació d'una obra i del seu plec de clàusules

Pàgines