Projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes

  • Ajuntament de Viladrau

L’objectiu general d’aquest projecte és definir els treballs que cal executar a la franja perimetral de baixa combustibilitat definida segons el plànol de delimitació per a la prevenció d'incendis forestals del municipi de Viladrau, concretament dels nuclis urbans i les urbanitzacions situades en sòl urbà o urbanitzable i que estiguin a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals, per tal de millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures.

Així mateix, s’hi defineixen els treballs que cal executar per reduir els riscos provocats per un incendi forestal de les parcel·les interiors sense edificar i les zones verdes.

Els objectius de la franja perimetral són:

  • Reduir el risc de propagació d’un incendi forestal a l’interior de les zones habitades.
  • Reduir el risc de propagació d’un incendi forestal urbà cap a l’exterior.
  • Facilitar l’accés dels equips d’extinció a tot el perímetre de la zona edificada.
  • Facilitar l’accés de la maquinària per executar la franja i per al seu manteniment posterior.
  • Disminuir la densitat de l’arbrat i estassar el sotabosc de les parcel·les no edificades i zones verdes per reduir el risc de propagació de l’incendi a l’interior de la zona edificada.
  • Facilitar l’accés dels equips d’extinció a les parcel·les no edificades i a les zones verdes.
  • Facilitar l’accés de la maquinària per al tractament inicial de la vegetació i el seu posterior manteniment en zones verdes i parcel·les interiors no edificades.