Oferta feina - Contractació d'urgència de dues dinamitzadores juvenils i la creació d'una borsa de treball

 • Viladrau - Mancomunitat la Plana

Atesa la necessitat de contractació urgen de dues dinamitzadores juvenils i que l'actual borsa per necessitats d'ocupació no permanent, i en relació a aquest perfil professional s'ha esgotat, s'han creat dues contractacions d'urgència:

Característiques de la contractació i requisit pel lloc de treball al municipi de Viladrau

 • Inici: 5 de febrer de 2020
 • Jornada de 15 hores setmanas segons necessitat del servei (inclou tardes i algun cap de setmana/nit)
 • Salari base: 562,98€ bruts mensuals, divitid en 14 pagues
 • Entrar a foramar part de l'Equip de Joventut
 • Contractació per necessitats del servei amb 2 mesos de prova

Característiques de la contractació i requisit pel lloc de treball al municipi de Seva

 • Inici: 5 de febrer de 2020
 • Jornada de 20 hores setmanas segons necessitat del servei (inclou tardes i algun cap de setmana/nit)
 • Salari base: 750,64€ bruts mensuals, divitid en 14 pagues
 • Entrar a foramar part de l'Equip de Joventut
 • Contractació per necessitats del servei amb 2 mesos de prova

El termini de presentació d'instàncies del procés selectiu és fins el 29 de gener de 2020.

Podeu consultar les bases (requisits, requisits específics, funcions i forma i termini de presetnació d'instàncies) al document adjunt: