La Diputació de Girona recaptarà els tributs municipals a Viladrau per a estalviar costos a l'Ajuntament

  • Viladrau i Diputació Girona XALOC

La Diputació de Girona i l'Ajuntament de Viladrau han arribat a un acord per a que la Diputació s'encarregui de la recaptació, a través de la Xarxa Local de Municipis (XALOC), dels tributs municipals. La Diputació de Girona assumeix la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tribus i altres ingressos de dret públic de Viladrau.

El canvi suposa un estalvi de costos per l'Ajuntament de Viladrau, ja que fins ara el servei de recaptació tenia un cost del 3,25% del que es recapta i ara el cost serà del 2,5 % de l'import recaptat en voluntària, el que suposarà un estalvi anual estimat en uns 10.000 €.  

Més informació i contacte:

Oficina de XALOC
Serveis centrals: Av. Jaume I, 39 (baixos) - GIRONA
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores

Centre d'atenció a l'usuari (CAU)
tel.: 972 900 251
Mail: cau@xalocgirona.cat
Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 19.00 hores.

(Aquest informació constarà a qualsevol dels documents o notificacions que XALOC enviï als contribuents)