Llista d’admesos i exclosos per la plaça temporal de Vigilant Municipal

  • Ajuntament de Viladrau

Aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos d’entre els aspirants que han presentat sol·licitud per prendre part en el procés selectiu objecte d’aquesta convocatòria:

ADMESOS

NOM DNI
1. DANIEL MASSAGUER ROSES ..........182K
2. JORDI PERERA LORENT ..........241D
3. JOSEP FUENTES JURADO ...........915P
4. M GLÒRIA MORENO TARRATS ...........757S
5. JUDITH DE LOS SANTOS CARBO ............299S

EXCLOSOS

1. CAP

Els aspirants admesos són convocats per a la realització del primer exercici a les oficines municipals de l’Ajuntament de Viladrau. El dia 14 de juny de 2016 a les 10 hores.