Llista d’admesos i exclosos per la plaça temporal d'Auxiliar Administratiu

  • Ajuntament de Viladrau

Aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos d’entre els aspirants que han presentat sol·licitud per prendre part en el procés selectiu objecte d’aquesta convocatòria:

ADMESOS

NOM DNI
1. ISABEL CODINA APARICIO ............599J
2. FRAN.XAVIER FAIBELLA MOLINA ...........807G
3. ARNAU CAMAJOAN CARA ............920Z
4. ALBA PORTELL CAMPS ............446B
5. MERITXELL NÚÑEZ ALBACETE ............727A
6. M GLÒRIA MORENO TARRATS ............757S
7. IGNASI BOSCH SOLÀ ............786Y
8. NÚRIA MIRALPEIX FONT ............836T

EXCLOSOS

1. CAP

Els aspirants admesos són convocats per a la realització del primer exercici a les oficines municipals de l’Ajuntament de Viladrau. El dia 13 de juny de 2016 a les 10 hores.