Ja tenim el reglament del Consell del Poble aprovat

El passat 11 de març els veïns/es van acabar de redactar el reglament del Consell del Poble. Aquest document es va aprovar inicialment en el Ple i després de la seva exposició pública i sense cap al·legació ni modificació al respecte,  ja podem dir que ho tenim tot perquè comenci a funcionar el Consell del Poble a Viladrau. L’administració és lenta, però després de fer tot el procés necessari, ara cal començar a funcionar. En el proper número de la revista s’inclourà un tríptic explicatiu de les seves funcions i com s’hi pot participar.

Gràcies a tothom per la seva col·laboració.

Mentrestant podeu llegir el document aprovat en el següent PDF.