La concessió d'aigua per utilitzar a Viladrau és de 318.161 m3/any

L’Agencia Catalana de l’Aigua ha fet arribar a l’Ajuntament la resolució administrativa de les característiques de la concessió d’aigües subterrànies de l’aprofitament del pou Castanyer de les Nou Branques així com de la captació del torrent de Gèmena o Coll Pregon.

La quantitat d’aigua màxima que podem utilitzar és de 318.161m3/any. Segons el consum dels darrers anys 120.000m3 podria ser el màxim de la previsió de futur del consum de l’aigua que gastem els veïns/es del poble i la resta 200.000m3 seria la quantitat que quedaria pel consum industrial de l’empresa de Liquats Vegetals S.A. previsions de que sigui necessària més quantitat d’aigua per consum industrial ens obliga a iniciar importants estudis de recerca d’altres possibles captacions d’aigua que, si existeixen, no afectin l’equilibri de l’actual ecosistema. Des d’aquest punt de vista l’empresa Liquats Vegetals S.A, l’Ajuntament i l’Agencia Catalana de l’Aigua treballem per estudiar conjuntament aquesta problemàtica.