Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament. El 2 de març de 2020

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 02/03/2020.

DIA: 2 de març de 2020
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Ordinaria

ORDRE DEL DIA

  • APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
  • DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
  • PROPOSTA NOMENAMENT REPRESENTANT XARXA CIUTATS I POBLES PER LA SOSTENIBILITAT
  • PROPOSTA ADHESIÓ I NOMENAMENT REPRESENTANT CONSELL INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT (CILMA)
  • PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI EPHOS AJUNTAMENT PER DESPLAGAMENT FIBRA ÒPTICA
  • PROPOSTA ADHESIÓ CONVENI MARC ACM ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL
  • PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PROJECTE CARENA DE LES BRUIXES
  • PRECS I PREGUNTES