Queixes per l'olor i el gust de l'aigua

  • Ajuntament de Viladrau

Durant els inicis d'aquesta setmana, 2 de març de 2020, hem rebut queixes de diversos veïns referent altre cop a deficiències en l'olor i el gust de l'aigua. Deficiències que efectivament són prou evidents per a la major part d'usuaris del servei.

Des de l'Ajuntament hem posat en marxa diferents accions que es materialitzen en el següent:

  1. Enviar un missatge de tranquil·litat a la població. Cap de les fonts que hem consultat, que són nombroses i variades indica que hi hagi cap risc per la salut pel fet de consumir l'aigua de la xarxa municipal. Això sí, l'olor i el gust de la mateixa provoca que en cap cas sigui agradable el seu consum i per tant implica que el servei no estigui en els estàndards de qualitats que cal esperar.
  2. Requerir al concessionari del servei que realitzi tots els anàlisis necessaris per identificar el problema i trobar-hi solució amb la major rapidesa possible.
  3. Encarregar una anàlisi independent sobre la qualitat de l'aigua actual. Es prendran mostres en diversos punts de la xarxa i l'aigua s'analitzarà en els seus paràmetres que creiem més sensibles. Així doncs des de l'Ajuntament també prenem una postura activa perquè el problema es solucioni i ens reservem el coneixement dels resultats dels anàlisis per a futures accions si s'escauen.
  4. Demanar excuses a la població per a aquesta afectació.