Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament. El 11 de gener de 2019.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 11/01/2019, a les 19:00 hores:

DIA: 11 de gener de 2019
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Ordinàira

ORDRE DEL DIA

  • APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
  • DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
  • PROPOSTA ACORD DELEGACIÓ RECAPTACIÓ 2019
  • PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2019
  • PRECS I PREGUNTES