Convocatòria de la sessió extraordinària del ple de l'ajuntament. Del 17 de desembre de 2018

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 17/12/2018, a les 19:00 hores:

DIA: 17 de desembre de 2018
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Extraordinàira

ORDRE DEL DIA

  • PROPOSTA ADJUDICACIÓ SERVEI ESPAI MONTSENY
  • PROPOSTA ACORD ENCOMANA DE GESTIÓ CENTRE ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN
  • PROP_ACORD LICITACIÓ SERVEI NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS
  • PROP_ACORD CANVI DIA PLE GENER 
  • MOCIÓ PROPOSTA EQUIP GOVERN A FAVOR DELS PRESOS POLÍTICS 
  • MOCIÓ PROPOSTA EQUIP GOVERN SUPORT VAGA FAM
  • MOCIO PROPOSTA PDECAT TRANSPORT FERROVIARI RODALIES
  • PRECS I PREGUNTES