Convocatòria de la sessió extraordinària del ple de l'ajuntament. El 8 de febrer de 2018.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 08/02/2018, a les 19:00 hores:

DIA: 8 de febrer de 2018
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Extraordinàira

ORDRE DEL DIA

  • PROPOSTA ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEI PER A LA GESTIÓ DE L'ESPAI MONTSENY
  • PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL QUOTES URBANÍSTIQUES -ESTACIO DE BOMBEIG URBANITZACIÓ LES GUILLERIES SECTOR 1- 
  • PRECS I PREGUNTES