Borsa d'Habitatge de la Mancomunitat la Plana

 • Viladrau Borsa d

EL SERVEI D'HABITATGE RENOVA LA SEVA IMATGE

Durant els propers dies començarà a veure la llum la nova imatge del Servei d’Habitatge de la Mancomunitat, que ha elaborat nous materials per donar a conèixer el servei, fent èmfasi especial amb el programa de la Borsa d’Habitatge.

Actualment la Borsa d’Habitatge de la Mancomunitat la Plana gestiona el lloguer de 41 habitatges, i amb aquesta nova campanya es pretén donar a conèixer els avantatges que ofereix aquest programa, per als propietaris i als llogaters d’aquest servei, amb l’objectiu d’aconseguir nous habitatges per tal d’augmentar l’estoc disponible per a possibles llogaters.

Servei d’Habitatge de la Mancomunitat la Plana

 • Tramitació i assessorament de les prestacions de lloguer
 • Tramitació i assessorament en prestacions per deute de l’habitatge (lloguer i hipoteca)
 • Assessorament per a per a propietaris i llogaters
 • Borsa de mediació per al lloguer social

Borsa d’Habitatge

 • Servei gratuït per als propietaris i llogaters
 • Reducció del 99% de l’Impost de transmissions patrimonials
 • Mediació durant la vigència del contracte
 • Estudi de viabilitat econòmica del lloguer
 • Assegurances de protecció jurídica i multirisc gratuïtes durant la vigència del contracte
 • Gestió de les incidències en el pagament de la renda
 • Prestacions per al pagament de lloguer específiques per la Borsa d’Habitatge
 • Servei de proximitat

Requisits llogater

 • No tenir habitatge en propietat
 • Major 18 anys
 • Empadronat a Catalunya
 • El 35% dels ingressos acreditats limiten el lloguer màxim recomanat

Requisits habitatge

 • Habitatge ubicat a un dels municipis de la Mancomunitat
 • Cèdula d’habitabilitat vigent
 • Certificat d’eficiència energètica vigent
 • Serveis donats d’alta en el moment de la signatura del contracte