Convocatòria de la sessió extraordinària del ple de l'ajuntament. El 22 d'octubre de 2014.

Per la present se us convoca a la sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 22/10/2014, a les 19:30 hores.

DIA: 22 d'octubre de 2014
HORA: 19:30 hores
LLOC: sala de sessions
SESSIÓ: extraordinària

ORDRE DEL DIA

  1. Pressa de possessió del càrrec de Regidora del Grup Municipal d'ERC-AM.
  2. Proposta aprovació Modificiació Estatuts de l'Associació de Municipis pel desenvolupament del Pla de competitivitat turística Boscos de Bruixes i Bandolers.
  3. Proposta aprovació 3er. Expedient de modificació de crèdits Pressupost 2014.
  4. Proposta modificació Ordenances Fiscals 2015.