MotoClub Viladrau Assemblea i eleccions

El proper dissabte 18 d'octubre a la sala Can Sià se celebra l'Assemblea General de socis 2014 i Votacions Junta Directiva, i convocatòria d'eleccions a la junta directiva.

1ª convocatòria: 18:00h
2ª convocatòria: 18:30h

ORDRE DEL DIA

  1. Parlament d'Introducció
  2. Revisió de les activitats realitzades.
  3. Liquidació estat de comptes. Saldo bancari.
  4. Precs i preguntes.
  5. Presentació candidatures nova junta.
  6. Votació nova junta (19:30 a 20:00)
  7. Revisió de vots i proclamació nova junta.