Consulta de les llistes electorals 2019

  • Ajuntament de Viladrau

Des d'aquest dilluns 11 i fins al proper dilluns 18 de març, l'Ajuntament de Viladrau posa a disposició de la població l'exposició pública de les llistes electorals, per tal que totes les persones censades amb dret a vot puguin consultar-les i esmenar els possibles errors que hi puguin haver. Es recomana especialment per a les persones que han canviat recentment de domicili.

Les llistes es poden consultar de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i, també, el dilluns a la tarda de 17.00 a 20.00 hores.

Al·legacions i/o modificacions

Durant aquest període es podran presentar les al·legacions i/o modificacions sobre les dades censals, tot i que només es podran tenir en compte les que facin referència a les rectificacions d'errades a les dades personals, al canvis de domicili dins d'una mateixa circumscripció o a la no inclusió del reclamant a cap Secció del Cens de la circumscripció, tot i tenir dret a ser-hi.

No es tindran en compte les que reflecteixin un canvi de residència posterior a la data de tancament del cens, que per a aquestes eleccions és l'1 de gener de 2019.