Ajudes Viladrau per la Covid-19

  • Ajudes Viladrau per la Covid-19
  • Ajudes Viladrau per la Covid-19
  • Ajudes Viladrau per la Covid-19
  • HAS ESTAT O ESTÀS EN UN ERTE O L'ATUR?
  • HAS HAGUT DE CESSAR LA TEVA ACTIVITAT?
  • HAS VIST REDUÏTS ELS TEUS INGRESSOS?
  • TENIU UN NUCLI DE CONVIVÈNCIA VULNERABLE?

SOL·LICITA L'AJUDA!!!

Les sol·licituds es poden fer presencialment a l’ajuntament o telemàticament seguint el següent *link:

* El link és la instància genèrica de l'ajuntament, on heu de dir que voleu tenir dret a l'ajuda econòmica com afectat de la pàndemia de la Covid-19.

Les ajudes seran d’una quantia variable entre 100€ i 600€ depenent de les situacions familiars i s’hauran de fer efectives en comerços de Viladrau mitjançant l’ús d’una targeta de consum. L’ajuntament abonarà el 50% de les compres fins arribar al límit.