Informació sobre l’abocament amb afectació a la Riera Major

  • Ajuntament de Viladrau Informació

Informació sobre l’abocament amb afectació a la Riera Major

Referent a la presència d’escuma a diferents punts de la riera Major l’Ajuntament de Viladrau comunica:

  • El punt d’inici de l’abocament és a la depuradora municipal. S’ha notificat la incidència a l’organisme gestor Depuradores d’Osona qui està realitzant les gestions necessàries per conèixer l’origen i resoldre l’impacte.
  • Tècnics de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) i Depuradores d’Osona han recollit diferents mostres per realitzar analítiques de la qualitat de l’aigua i d’indicadors rellevants de l’impacte.
  • Encara es desconeix del cert el compost o producte que ha causat aquesta escuma. Efectius dels agents rurals i membres de l’Associació de pescadors han revisat l’ecosistema durant el dia d’avui, i no s’han apreciat, d’entrada, afectacions.
  • Diumenge a la nit, Liquats Vegetals va comunicar a l’Ajuntament de la presència de la mateixa bromera a la seva depuradora, fet que indica que és la causa de l’impacte. Al mateix moment es va deixar d’enviar aigua a la depuradora municipal. 
  • Actualment, encara hi ha presència d’escuma dins la depuradora municipal, i s’està treballant per resoldre el problema amb el mínim impacte possible. 
  • Esperem poder disposar i ampliar la informació en les properes hores.