Punt de recàrrega semi-ràpid per a vehicles elèctrics

  • Viladrau punt recàrrega cotxe elèctric
  • Viladrau punt recàrrega cotxe elèctric
Carrer Balcells i Morató
17406 Viladrau

Operatiu permanentment

EQUIP DE CÀRREGA

CITY DUO CD332

La línia de producte CITY Duo ha estat dissenyada respectant les directrius de la norma internacional IEC 61851, oferint la possibilitat de carregar vehicles segons els modes 1, 2 i 3 d'aqeust norma, podent realitzar la càrrega simultània de dos vehicles elèctrics, connectats tant en Mode 1 i 2 com en mode 3, a la seva elecció.

Aquestes estacions de recàrrega presenten un grau de protecció anta vandàlic i d'intempèrie necessari per a la seva instal·lació en entorns interiors i exteriors.

La possibilitat de recarregar dos vehicles a la vegada des d'un únic equip permet minimitzar els costos d'instal·lació i l'impacte estètic d'aquestes infraestructures a la via pública. Les estacions de la gamma CITY Duo estan disponibles en versió monofàsica o trifàsica i potències compreses entre els 7,4 i els 22 quilowatts, permetent així carregar completament un vehicles elèctric en un període de temps d'entre 1 i 6 hores, segons el model de vehicle i punt de càrrega.

Les estacions CITY Duo estan proveïdes d'un robust sistema de retenció bloqueig de cable per evitar la sostracció per part d'usuaris no autoritzats.

En cas de tall de subministrament, les estacions de recàrrega CITY Duo estan proveïdes d'una bateria que els proporciona una autonomia mínima d'una hora, garantint durant aquest temps la retenció del cable.

CARACTERÍSTIQUES

  • Recàrrega simultània de dos vehicles en mode 1, 2 i 3 segons la norma IEC 61851
  • Identificació mitjançant targeta RFID
  • Mesura de potència i d'energia (MID)
  • Indicació d'estat per senyalització LED
  • Display LCD multi-idioma personalitzable
  • Possibilitat de càrrega diferida
  • Control i configuració local via RS-485 i PC