Participació Ciutadana

  • Viladrau Participació Ciutadana

La participació ciutadana és la incorporació, de forma transparent i estructurada, de la societat civil a la presa de decisions públiques, per tal de fer millors polítiques i de més qualitat democràtica. Juntament amb la transparència i l'obertura de dades, conforma el govern obert, una nova forma de governar que transforma la relació entre els ciutadans i les administracions. La participació ciutadana ens permet obtenir unes relacions transparents entre l'Administració i la ciutadania, i implicar la societat civil en els objectius col·lectius.

Amb la participació ciutadana deliberem, estructuradament, sobre qüestions d'importància estratègica relacionades amb les polítiques i els serveis públics. Així, la presa de decisions que afecten la gestió pública es veu enriquida per la visió dels ciutadans mateixos, tant a títol individual com a títol col·lectiu. La participació ciutadana i el govern obert serveixen per a una millor governança.

La participació ciutadana serveix perquè les persones que ho vulguin puguin col·laborar en l'elaboració, el seguiment i l'avaluació de les polítiques públiques del govern de l'Ajuntament de Viladrau.

PROCESSOS PARTICIPATIUS

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023