Consulta popular: Quin vols que sigui l'emplaçament de l'Ajuntament de Viladrau?

  • Consulta popular: Quin vols que sigui l

EL PLE DE L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ DATA 4 DE SETEMBRE DE 2023, HA ACORDAT PROMOURE UNA CONSULTA POPULAR NO REFERENDÀRIA D'INICIATIVA INSTITUCIONAL D'ÀMBIT LOCAL PER A SOTMETRE A LA CONSIDERACIÓ DE LA CIUTADANIA L'EMPLAÇAMENT DE L'AJUNTAMENT DE VILADRAU.

L'Ajuntament de Viladrau ha convocat la consulta popular no referendària que sotmetrà a la consideració de la ciutadania l'emplaçament del mateix Ajuntament de Viladrau. És una iniciativa d'àmbit local que convocarà els majors de 16 anys, el diumenge 22 d'octubre, i la pregunta que es sotmet a votació és:

"Quin vols que sigui l'emplaçament de l'Ajuntament de Viladrau?"

Amb dues possibles respostes:

  • Edifici Escoles velles (C/ Balcells i Morató, 3 "rotonda entrada")
  • Edifici Can Sià (C/ Pare Claret, 9)

La consulta popular es celebrara el diumenge 22 d'octubre de 2023, de manera presencial, i el lloc habilitat per a la consulta serà el Centre de Serveis de la Gent Gran, ubicat al carrer Balcells i Morató, 1 dins l'horari de 9.00 a 20.00 hores.

Al mateix temps, s'obre un període per constituir els/les membres voluntaris/es de la Mesa de la consulta, els quals hauran d'entrar la sol·licitud per Registre General de l'Ajuntament abans del divendres 22 de setembre. (Finalitzat!)

Podeu consultar les regles específiques que han de regir la consulta popular en el següent enllaç