Sol·licitud d'ajuts per a persones que han patit econòmicament la pandèmia de COVID-19

  • Ajuntament de Viladrau

A PARTIR DE DIVENDRES 24 ES PODEN SOL·LICITAR ELS AJUTS PER A PERSONES QUE HAN PATIT ECONÒMICAMENT LA PANDÈMIA DE COVID-19

Si ets un nucli de convivència o família empadronada a Viladrau que:

  • Un o diversos dels seus membres s’han vist afectats per un ERTE o es troben en situació d’ATUR.
  • Un o diversos dels seus membres són treballadors per compte propi i han hagut de cessar activitat causa de la pandèmia.
  • Serveis socials està en condicions d’emetre un informe de nucli de convivència amb vulnerabilitat justificada.

A partir de divendres 24 de juliol pots presentar les sol·licituds d’ajudes econòmiques per a contrarestar els efectes de la pandèmia del COVID-19. Per a fer efectives les ajudes s’ha de presentar:

  • Instància sol·licitant les mateixes.
  • Llibre de família, document acreditatiu de parella de fet o certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a un habitatge.
  • Documents acreditatius d’estar en un dels supòsits esmentats (certificat expedit pel SEPE, certificat de cessament d’activitat per part de l’agència tributària o similar pel cas dels treballadors per compte propi o document de serveis socials).
  • Certificat responsable en cas d’estar en un dels supòsits i no poder-ho acreditar de cap altre manera.
  • Certificat d’esser família monoparental o de tenir persones depenents a càrrec si escaigués.

Les ajudes seran d’una quantia variable entre 100€ i 600€ depenent de les situacions familiars i s’hauran de fer efectives en comerços de Viladrau mitjançant l’ús d’una targeta de consum. L’ajuntament abonarà el 50% de les compres fins arribar al límit.

Al final de la notícia trobareu el model d'instància per poder sol·licitar les ajudes.

Les sol·licituds es poden fer presencialment a l’ajuntament o telemàticament seguint el següent *link:

* El link és la instància genèrica de l'ajuntament, on heu d'adjuntar el model d'instància omplert amb les dades.