Resultats de l'oferta de feina per realitzar tasques d'informació en el Parc Natural del Montseny 2020

  • Ajuntament de Viladrau

Després del període de presentació de currículums, s'ha fet les entrevistes a les persones que s'havien presentat a l'oferta de feina per realitzar tasques d'informació en el Parc Natural del Montseny 2020.

A Viladrau, 5 de març de 2020, es reuneix el tribunal format per:

  • Pilar Codina Casals, de la Mancomunitat La Plana
  • Dolors Miralpeix Baez, de Recursos Humans
  • M. Teresa Cunillera Girona, Secretària-Interventora de l'Ajuntament

Una vegada efectuades les entrevistes als candidats que s'han presentat, s'han valorat les preguntes d'acord amb les puntuacions establertes, amb el següent resultat:

Sobre un total de 6 punts:

1. 406 V 5 PUNTS
2. 349 J 4,25 PUNTS
3. 089 F 6 PUNTS
4. 547N 3 PUNTS

Per tan es proposa la contractació dels dos primers:

1. 089 F 6 PUNTS
2. 406 V 5 PUNTS