Resultats de les proves per les dues places de vigilants municipals

  • Ajuntament de Viladrau

D'acord amb el que disposen les bases reguladores i convocatòria per a la selecció en règim funcionarial de dos vigilants municipals per a l'Ajuntament de Viladrau.

Es fan públics els resultats obtinguts pels aspirants que s'han presentat a les proves celebrades el dia 18 de gener de 2021 i es convoca als aspiratns que han superat les proves a la PROVA PSICOTÈCNICA, que es celebrarà el DIIJOUS DIA 21 DE GENER DE 2021 A LES 9.15 HORES  a la sala municipal de Can Sià, al carrer Pare Claret 9-11 de Viladrau.

Número DNI Test Pràctic Resultat
1963 ....136V 20,75 5,00 25,75
2048 ....444K 24,50 5,00 29,50
2051 ....181E 21,75 6,00 27,75
2055 ....249N 37,50 7,50 45,00
2061 ....643S 30,00 8,00 38,00
2084 ....510Q 32,00 7,00 39,00
2106 ....729R 22,75 5,00 27,75
2253 ....969H 32,50 8,00 40,50
2255 ....194R 20,00 5,00 25,00
2262 ....199F 24,25 5,00 29,25
2297 ....817C 26,75 6,00 32,75
2311 ....666B 25,25 6,00 31,25
2328 ....401C 23,00 6,50 29,50
2337 ....788X 22,25 5,00 27,25
2342 ....664D 23,75 5,50 29,25
2138 ....045S 25,75 4,00 no superat
2041 ....921K 28,25 4,00 no superat
2056 ....012D 24,00 4,00 no superat
2263 ....074M 19,75   no superat
2335 ....487Y 24,50 4,00 no superat
2338 ....373G 21,50 4,00 no superat
2281 ....268P 24,00 4,00 no superat
2339 ....265G 23,50 4,00 no superat